Drama
 
Sophia Chen  Gloria Huang Gloria Huang Nancy  Nancy
 Nancy Nancy  Lai Mei Si  Eric Tseng  Irene Hsiu
 Jennifer  Lily Liu  Paul  Daisy Wu Karen Tsai
Karen Tsai  Tricia Du  Tricia Du